کتاب تس نوشته توماس هاردی رایگان

کتاب تس نوشته توماس هاردی

کتاب تس نوشته توماس هاردی زیبایی یا زشتی نهاد کسی را نباید در کارهایش، بلکه در هدف ها و انگیزه هایش جست و جو کرد؛ گذشته ی حقیقی او را، نه در میان کارهای انجام شده، بلکه در کارهایی که آرزوی انجامش [...]

دانلود
کتاب چهار اثر نوشته فلورانس اسکاول شین رایگان

کتاب چهار اثر نوشته فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر نوشته فلورانس اسکاول شین در بخشی از کتاب باهم می خوانیم: «بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است. هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمی‌توان در این بازی [...]

دانلود
کتاب همه چیز راز است نوشته یانیس ریتسوس رایگان

کتاب همه چیز راز است نوشته یانیس ریتسوس

کتاب همه چیز راز است نوشته یانیس ریتسوس پرتویى از «راز بزرگ» بر دلم تابیده بود و درکى اجمالى از آن به دست آورده بودم راز زندگى. این پرتو از کتابى بر دلم تابیده بود که قدمتى یکصد ساله داشت. این [...]

دانلود
کتاب حیدربابایه سلام نوشته محمد حسین شهریار رایگان

کتاب حیدربابایه سلام نوشته محمد حسین شهریار

کتاب حیدربابایه سلام نوشته محمد حسین شهریار ین نوجوان که از همان اوایل جوانی به چندین هنر از جمله شعر، موسیقی، خوشنویسی و خوش صدایی و خوش سیمایی آراسته و پیراسته است، در مدرسه‌ی دارالفنون ثبت نام [...]

دانلود
کتاب مرگ پلنگ نوشته سیدعلی صالحی رایگان

کتاب مرگ پلنگ نوشته سیدعلی صالحی

کتاب مرگ پلنگ نوشته سیدعلی صالحی اک به ایل اجازه نمی دهد که برای جنازه ها گریه کند . ایل اهل حرکت است . عاشق نشوی پسر ! درد گرانی است . قصه ی فرهاد را که گفتم ، قصه ی آن قیس آواره را که گفتمت ، [...]

دانلود
کتاب زخم کهنه نوشته برزو سریزدی رایگان

کتاب زخم کهنه نوشته برزو سریزدی

کتاب زخم کهنه نوشته برزو سریزدی سبیل قطور سرهنگ آن‌قدر عضو مهمی در چهره‌اش بود که وقتی آن را تراشیده بود واقعآ به زور می‌شد او را شناخت. درست مثل این که کسی بینی‌اش را از صورتش جدا کند. برنا، هم [...]

دانلود
کتاب دلباخته نوشته جین اوستن رایگان

کتاب دلباخته نوشته جین اوستن

کتاب دلباخته نوشته جین اوستن خانوائه اش وود ازسالیان بسیار دور در ناحیه ساکس ساکن شده بودند املاک آنهاوسیع و اقامتگاهشان در نورلند پارک در مرکز املاک آنها واقع شده بود جائیکه تا چندین نسل درکمال [...]

دانلود
کتاب اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا و ولف رایگان

کتاب اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا و ولف

کتاب اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا و ولف یرجینیا وولف را اثرگذارترین نویسنده فمینیسم قرن بیستم می دانند، داستان‌نویسی که نظراتش به عنوان یک فمینیست، تأثیر به سزایی در مدرنیسم ادبی گذاشت. مترجم [...]

دانلود
حاکمیت و آزادی نوشته رامین جهانبگلو رایگان

حاکمیت و آزادی نوشته رامین جهانبگلو

کتاب حاکمیت و آزادی نوشته رامین جهانبگلو امروز فرهنگ سیاسی را نمی توان درگسست و بی ارتباط با سنت فلسفه سیاسی غرب در نظرگرفت زیرا برای به وجودآوردن چنین گسستی باید تاریخ اندیشه سیاسی غرب را شناخت [...]

دانلود