کتاب آینده طلایی نوشته اشو رایگان

کتاب آینده طلایی نوشته اشو

کتاب آینده طلایی نوشته اشو این داستان کوچک تا کنون موجب نجات بسیاری از شغل ها ازدواج ها و زندگی ها شده است یکی از این مثال های واقعی چارلی گوینده تلویزیون مربوط است او اعلام کرد که شنیدن داستان [...]

دانلود
کتاب تفکرات تنهایی نوشته ژان ژاک روسو رایگان

کتاب تفکرات تنهایی نوشته ژان ژاک روسو

کتاب تفکرات تنهایی نوشته ژان ژاک روسو در بخشی از کتاب می خوانیم:بازهم در این جهان تنها ماندم نه برادری دارم نه قومی و نه دوستی که مرا بشناسد ویا از من یادکند بااین ترتیب دراین اجتماع غیر از خودم [...]

دانلود
کتاب انسان در عصر ظلمت نوشته هانا آرنت رایگان

کتاب انسان در عصر ظلمت نوشته هانا آرنت

کتاب انسان در عصر ظلمت نوشته هانا آرنت جستار نخست انسانها در عصر ظلمت، درباره گوتهولد افرایم لسینگ، فیلسوف و |نویسنده ِ سرشناس عصر روشنگری است. او که فرزند کشیشی لوتری و ارتدکس بود، 1 آلمان زاده [...]

دانلود
کتاب قوانین مبارزه نوشته رابرت گرین رایگان

کتاب قوانین مبارزه نوشته رابرت گرین

کتاب قوانین مبارزه  نوشته رابرت گرین در بخشی از کتاب می خوانیم:جنگ زندگی یکی از خظرناک ترین مبارزات بشری است تا واپسین دم حیات ادامه دارد نتیجه نهایی مبارزه در آخرین ساعات مشخص می شود و پیش ار آن [...]

دانلود
کتاب نیکلاس نیکلبی نوشته چارلز دیکنز رایگان

کتاب نیکلاس نیکلبی نوشته چارلز دیکنز

کتاب نیکلاس نیکلبی نوشته چارلز دیکنز در بخشی از کتاب می خوانیم:عد از ظهر آقای اسکوئرز که ناهار خورده بود و سرحال بود، همه را در اتاق مدرسه جمع کرد. وقتی هم وارد اتاق مدرسه شد، شلاق نرم و محکمی که [...]

دانلود
کتاب بیولوژی باورها نوشته بروس لیپتون رایگان

کتاب بیولوژی باورها نوشته بروس لیپتون

کتاب  بیولوژی باورها نوشته بروس لیپتون دربخشی از کتاب می خوانیم:اگر می توانستید هر کسی باشید، چگونه می شدید؟ من وقت زیادی از را صرف این سؤال می کردم. تخیل تغییر هویت ام به شدت ذهن ام را مشغول [...]

دانلود
کتاب کنفوسیوس نوشته کارل یاسپرس رایگان

کتاب کنفوسیوس نوشته کارل یاسپرس

کتاب کنفوسیوس نوشته کارل یاسپرس رستگار ساختن آدمی از راه احیای روزگار باستان در بحبوحه از هم پاشیدگی قدرت در عین آشفتگی عمومی و کشمکشهای دائمی کنفوسیوس در زمره آن همه فیلسوفان فیلسوفی بود سیار که [...]

دانلود
کتاب خوشبختی در راه است نوشته آلیس مانرو رایگان

کتاب خوشبختی در راه است نوشته آلیس مانرو

کتاب خوشبختی در راه است نوشته آلیس مانرو جملانی از متن کتاب: همیشه به خاطر داشته باش وقتی مردی اتاقی را ترک می کند، همه چیز را پشت سر خود رها می کند اما زمانی که زنی اتاقی را ترک می کند، تمام [...]

دانلود