کتاب خانه آخر نوشته محمود دولت آبادی رایگان

کتاب خانه آخر نوشته محمود دولت آبادی

کتاب خانه آخر نوشته محمود دولت آبادی نمایشنامه ای اقتباسی است از «اتاق شماره 6 آنتوان چخوف». به عبارتی داستان اتاق شماره ی 6 به صورت نمایشنامه بازنویسی شده است. این کتاب در سال 1382 توسط نشر قطره [...]

دانلود
کتاب آشوب بزرگ نوشته آدریان وولدریچ رایگان

کتاب آشوب بزرگ نوشته آدریان وولدریچ

کتاب آشوب بزرگ نوشته آدریان وولدریچ شرکت داری در جهان امروز به مانند ساخت قایقی می‌ماند که می‌تواند در آب های خروشان با بیشترین سرعت، مسیریابی کند. مسیریابی که شرکت های مدرن امروزی از آن به [...]

دانلود
کتاب تئاتر فلسفه نوشته میشل فوکو رایگان

کتاب تئاتر فلسفه نوشته میشل فوکو

کتاب تئاتر فلسفه نوشته میشل فوکو در قسمتی از کتاب می خوانیم:دردوره ای که آن را مرجع در نظر گرفتم یعنی در سده شانزدهم نشانه ها به شیوه ای همگن و یکدست در فضایی که خود نیز درتمام جهت ها همگن و [...]

دانلود
کتاب دایره اول نوشته رندی گیج رایگان

کتاب دایره اول نوشته رندی گیج

کتاب دایره اول نوشته رندی گیج در بخشی از کتاب می خوانیم:صبح خیلی زیبایی است. من سوارِ ماشین دوست داشتنی‌ام هستم و در حین رانندگی با صدای بلند آواز می‌خوانم. یک وانت پیک‌آپ مشکی را می‌بینم که در [...]

دانلود
کتاب سیری در دیوان شمس نوشته علی دشتی رایگان

کتاب سیری در دیوان شمس نوشته علی دشتی

کتاب سیری در دیوان شمس نوشته علی دشتی دربخشی از کتاب می خوانیم: شعر چیست؟ موسیقی چیست؟ این نورهائی که بدون انقطاع از شبهای متراکم آسمان برما میریزد از کجاها میآیند؟ این ابعاد لایتنهاهی که حتی پرش [...]

دانلود
کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر رایگان

کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر

کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر چرا من باید جان بکنم و تو پولدار و خوشبخت باشی؟ فرض کنیم ما هر دو نتورکر هستیم. بعد از یک جلسه‌ی هفتگی فروش، من به رستوران دِنی می‌روم تا شام دیروقت بخورم. پشت یک [...]

دانلود
کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر رایگان

کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر

کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر چرا من باید جان بکنم و تو پولدار و خوشبخت باشی؟ فرض کنیم ما هر دو نتورکر هستیم. بعد از یک جلسه‌ی هفتگی فروش، من به رستوران دِنی می‌روم تا شام دیروقت بخورم. پشت یک [...]

دانلود