کتاب مرگ درآند نوشته ماریو بارگاس یوسا رایگان

کتاب مرگ درآند نوشته ماریو بارگاس یوسا

کتاب مرگ درآند نوشته ماریو بارگاس یوسا توی مردهایی که دیده م فقط او آدم درست و حسابی بود . مطمئن اید که بر می گردد؟ شاید بهتر بود همین جور می شد که شد . یعنی زیاد طول نکشید . چون اگر ازدواج می [...]

دانلود
کتاب قدیس مانوئل نوشته میگل د اونامونو رایگان

کتاب قدیس مانوئل نوشته میگل د اونامونو

کتاب قدیس مانوئل نوشته میگل د اونامونو قدیس مانوئل”، كشیشی است كه‌ ایمان ندارد یا خیال می‌كند ایمان ندارد. او كه بسیار مردم‌دار است همه عمرش را در سر و سامان دادن به ‌ازدواج‌های ناموفق و به راه‌ [...]

دانلود
رمان جنگل واژگون نوشته جی دی سیلینجر رایگان

رمان جنگل واژگون نوشته جی دی سیلینجر

رمان جنگل واژگون نوشته جی دی سیلینجر ارتوپدیِ مونتروس ــ بود که در ۱۹۱۵ خودکشی کرد. پدرِ کورین، بارون اوتو فون نوردهوفِن، هنوز زنده بود، یا دست کم زیر نقابِ خاکستریِ تبعید هنوز نفس می کشید. کورین [...]

دانلود
کتاب فلسفه هدیگر نوشته موریس کوروز رایگان

کتاب فلسفه هدیگر نوشته موریس کوروز

کتاب فلسفه هدیگر نوشته موریس کوروز فلسفه مارتین هدیگر من حیث المجموع به هستی شناسی یا تحقیق و مطالعه در هستی منتهی می شود ما دراین کتاب می خوانیم خطوط اصلی این تحقیق و مطالعه را مشخص نمائیم . [...]

دانلود
کتاب درکام تمساح نوشته داستایوسکی رایگان

کتاب درکام تمساح نوشته داستایوسکی

کتاب درکام تمساح نوشته داستایوسکی ایوان ماتوبچ که بلیت سفر به خارج از کشور را در جیب داشت مسافرتش به خاطر درمان نبود بلکه برای پیشرفت فکری می خواست به اروپا برود از گرفتاری های اداری آزاد و [...]

دانلود
کتاب جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ران رایگان

کتاب جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ران

کتاب جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ران اتفاقاتی که در زندگی شما روی می‌دهند، مسیر زندگی شما را تعیین نمی‌کنند. بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایع است که آینده شما را می‌سازد. همه‌ی ما شبیه به [...]

دانلود
کتاب امشب اشکی میریزد نوشته کوروس بابایی رایگان

کتاب امشب اشکی میریزد نوشته کوروس بابایی

کتاب امشب اشکی میریزد نوشته کوروس بابایی آخرین لحاظات کشیک شب را سپری می نمودم که فردی تلفنی خبر داد داخل خیابان شپند قتلی رخ داده است .آن وقت بی اینکه شرح زیادتری در اینباره دهد تلفن را قطع نمود [...]

دانلود