کتاب من او نوشته رضامیرخانی رایگان

کتاب من او نوشته رضامیرخانی

کتاب من او نوشته رضامیرخانی حاج فتاح صبح زودتر از بقیه بلند شد و به مامانی گفت : عروس گلم! امروزفقط چای دم کن. سپرده ام صبحانه از بیرون بیاورند …صدای کلون در مردانه ی رد ، صدای مریم را برید. [...]

دانلود
کتاب گمشده نوشته دانیل استیل رایگان

کتاب گمشده نوشته دانیل استیل

کتاب گمشده نوشته دانیل استیل خانه مالکوم پر از افراد پلیس شده بود و حالتی مانند کابوس و یا دیدن فیلم ترسناکی را به خود گرفته بود. پلیس ها مرتبا از پله ها پایین و بالا می رفتند و با هم تبادل نظر [...]

دانلود
کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مارکوپولو رایگان

کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مارکوپولو

کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مارکوپولو مارکو پولو در هنگام جنگ ونیز و جنوا اسیر شد و به مدت سه سال در زندان بود که داستان سفرهایش را برای هم‌سلولی‌اش، روستیکلو دا پیزا تعریف کرد و او داستان‌های [...]

دانلود
کتاب روانشناسی توده نوشته گوستاولوبون رایگان

کتاب روانشناسی توده نوشته گوستاولوبون

کتاب روانشناسی توده نوشته گوستاولوبون لوبون، در کتاب روان شناسی توده ها، بیشتر از توده های ناهمگون نام برده و بر آن تاکید  داشته است و به همین دلیل به معرفی بیشتر آنها می پردازد. او توده های [...]

دانلود
کتاب ابشالوم ابشالوم نوشته ویلیام فاکنر رایگان

کتاب ابشالوم ابشالوم نوشته ویلیام فاکنر

کتاب ابشالوم ابشالوم نوشته ویلیام فاکنر ما سه بیگانه بودیم. نمی دانم کلایتی چه در سر داشت و روز و روزگارش چه بود و کدام غذا که موادش را با هم عمل آوردیم و می پختیم و لباسی که نخش را می رشتیم و می [...]

دانلود