پرسشنامه تست خودشناسی زنان اثر راشین گوهر شاهی رایگان

پرسشنامه تست خودشناسی زنان اثر راشین گوهر شاهی

دانلود کتاب تست خودشناسی زنان اثر راشین گوهر شاهی ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﻦ ﺷﻴﻨﻮدا ﺑﻮﻟﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ آرﻛﻪ ﺗﺎﻳﭗ اﻟﻬﻪ  ﻫﺎ در زﻧﺎن اگر با صورت دادن این آزمون به نتایج خواسته شده رسیدید که به طور مثال یک آرکی [...]

دانلود
پرسشنامه «قدرت من» 11,000 تومان

پرسشنامه «قدرت من»

دانلود پرسشنامه «قدرت من»   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت   «قدرت من» است این پرسشنامه دارای ۸ سوال , قسمت شیوه نمره [...]

دانلود
پرسشنامه تعارضات سازمانی 11,000 تومان

پرسشنامه تعارضات سازمانی

  پرسشنامه تعارضات سازمانی     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه تعارضات سازمانی است این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 11,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث

  پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث است این [...]

دانلود
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 11,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت  عزت نفس کوپر اسمیت است [...]

دانلود
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ 11,000 تومان

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت فرسودگی شغلی مزلاچ است [...]

دانلود