پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی 4,000 تومان 1,000 تومان

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

پرسشنامه   نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت   نقش رسانه های صوتی و تصویری [...]

دانلود
پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی 6,000 تومان 1,500 تومان

پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

پرسشنامه   استرس ناشی از هواداران ورزشی با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت  استرس ناشی از هواداران ورزشی   است این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران 7,000 تومان 1,750 تومان

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران

پرسشنامه   هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت  هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران    است این [...]

دانلود
پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش 6,000 تومان 1,500 تومان

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

  پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش  است این [...]

دانلود
پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی 6,000 تومان 1,500 تومان

پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی

  پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت میزان تمایل به فعالیت بدنی [...]

دانلود