پرسشنامه تعارضات سازمانی 6,000 تومان 1,500 تومان

پرسشنامه تعارضات سازمانی

  پرسشنامه تعارضات سازمانی     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه تعارضات سازمانی است این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان 16,000 تومان 4,000 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان

  پرسشنامهعوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای [...]

دانلود
پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی 16,000 تومان 4,000 تومان

پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی

پرسشنامه  استاندارد تعالی سازمانی با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت  استاندارد تعالی سازمانی  است این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال , [...]

دانلود
پرسشنامه بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکي (فرم مشتريان) 8,000 تومان 2,000 تومان

پرسشنامه بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکي (فرم مشتريان)

  پرسشنامه بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکي (فرم مشتريان)       با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای [...]

دانلود