کتاب دلداده گی فدر نوشته سارا کین رایگان

کتاب دلداده گی فدر نوشته سارا کین

کتاب دلداده گی فدر نوشته سارا کین هیپولیت دراتاقی تاریک به تماشای تلویزیون نشسته است. روی مبل لم داده و اطرافش را اسباب بازیهـایگرانقیمـت برقـی، پاکتهـای خـالی چیـپس و کیـک و همینطور شورت، زیرپوش [...]

دانلود
کتاب آیین کامیابی نوشته دیل کارنگی رایگان

کتاب آیین کامیابی نوشته دیل کارنگی

کتاب آیین کامیابی نوشته دیل کارنگی در بخشی از کتاب می خوانیم: اقعیت هایی که باید درباره نگرانی بدانید قانون ۱:  اگر می خوهید از نگرانی اجتناب کنید، کاری را کنید که سر ویلیام اوسلر کرد: هر روز [...]

دانلود
کتاب رویاهای تحقق یافته نوشته وین دایر رایگان

کتاب رویاهای تحقق یافته نوشته وین دایر

کتاب رویاهای تحقق یافته نوشته وین دایر دربخشی از کتاب می خوانینم: برای اینکه چیزی به این دنیای هستی وارد شود و خواسته ای محقق شود، ابتدا باید به طور جدی در تخیل شما شکل بگیرد. بدون تخیل شما که [...]

دانلود
کتاب پله پله تا پختگی نوشته هادی آقازاده رایگان

کتاب پله پله تا پختگی نوشته هادی آقازاده

کتاب پله پله تا پختگی نوشته هادی آقازاده در بخشی از کتاب می خوانیم:نمی‌دانم آینده چگونه خواهد بود. نمیدانم کدام معجزۀ خوب و بد در انتظارم است. فقط می‌دانم که نباید به دنبال انجام کارهای معجزهوار [...]

دانلود
کتاب گل اومد بهار اومد نوشته منوچهر نیستانی 3,000 تومان

کتاب گل اومد بهار اومد نوشته منوچهر نیستانی

کتاب گل اومد بهار اومد نوشته منوچهر نیستانی روزی بود، روزگاری بود تو بیابون خدا نخودی از نخودا خونه داشت و زندگی همه چی، هر چی بگی! همه چی، از همه جور: روی رف تنگ بُلور این‌ورِ رف، گُلاب‌پاش [...]

دانلود
کتاب تاریک خانه اشباح نوشته اکبرگنجی 3,500 تومان

کتاب تاریک خانه اشباح نوشته اکبرگنجی

کتاب تاریک خانه اشباح نوشته اکبرگنجی نقلاب در زمینه معنویت دینی چه تاثیری داشته است یعنی به عبارت دیگر مردم چه مقدار دیندارتر شده اند یعنی مثلا چه مقدار از جوانان ما امروز بانمازتر شده اند چرا [...]

دانلود
کتاب کلیات سبک شناسی نوشته سیروس شمیسا رایگان

کتاب کلیات سبک شناسی نوشته سیروس شمیسا

کتاب کلیات سبک شناسی نوشته سیروس شمیسا سبک شناسی علم یا نظامی است که ازسبک بحث می کند لذا بدیهی است که نخست باید دریابیم که سبک چیست؟ مفهوم سبک مثل بسیاری از مفاهیم دیگر مثلا وجود بدیهی است اما [...]

دانلود