کتاب تاریک خانه اشباح نوشته اکبرگنجی رایگان

کتاب تاریک خانه اشباح نوشته اکبرگنجی

کتاب تاریک خانه اشباح نوشته اکبرگنجی نقلاب در زمینه معنویت دینی چه تاثیری داشته است یعنی به عبارت دیگر مردم چه مقدار دیندارتر شده اند یعنی مثلا چه مقدار از جوانان ما امروز بانمازتر شده اند چرا [...]

دانلود
کتاب کلیات سبک شناسی نوشته سیروس شمیسا رایگان

کتاب کلیات سبک شناسی نوشته سیروس شمیسا

کتاب کلیات سبک شناسی نوشته سیروس شمیسا سبک شناسی علم یا نظامی است که ازسبک بحث می کند لذا بدیهی است که نخست باید دریابیم که سبک چیست؟ مفهوم سبک مثل بسیاری از مفاهیم دیگر مثلا وجود بدیهی است اما [...]

دانلود
کتاب من او نوشته رضامیرخانی رایگان

کتاب من او نوشته رضامیرخانی

کتاب من او نوشته رضامیرخانی حاج فتاح صبح زودتر از بقیه بلند شد و به مامانی گفت : عروس گلم! امروزفقط چای دم کن. سپرده ام صبحانه از بیرون بیاورند …صدای کلون در مردانه ی رد ، صدای مریم را برید. [...]

دانلود
کتاب گمشده نوشته دانیل استیل رایگان

کتاب گمشده نوشته دانیل استیل

کتاب گمشده نوشته دانیل استیل خانه مالکوم پر از افراد پلیس شده بود و حالتی مانند کابوس و یا دیدن فیلم ترسناکی را به خود گرفته بود. پلیس ها مرتبا از پله ها پایین و بالا می رفتند و با هم تبادل نظر [...]

دانلود
کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مارکوپولو رایگان

کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مارکوپولو

کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مارکوپولو مارکو پولو در هنگام جنگ ونیز و جنوا اسیر شد و به مدت سه سال در زندان بود که داستان سفرهایش را برای هم‌سلولی‌اش، روستیکلو دا پیزا تعریف کرد و او داستان‌های [...]

دانلود