پرسشنامه «قدرت من» 11,000 تومان

پرسشنامه «قدرت من»

دانلود پرسشنامه «قدرت من»   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت   «قدرت من» است این پرسشنامه دارای ۸ سوال , قسمت شیوه نمره [...]

دانلود
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 11,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت  عزت نفس کوپر اسمیت است [...]

دانلود
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ 11,000 تومان

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت فرسودگی شغلی مزلاچ است [...]

دانلود
پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل 11,000 تومان

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت مکان هندسی چند بعدی کنترل [...]

دانلود
آزمون منبع کنترل 14,000 تومان

آزمون منبع کنترل

  آزمون منبع کنترل        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت   منبع کنترل  است   این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ 13,000 تومان

پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ

  پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ        با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل   پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت مقیاس عزت نفس روزنبرگ است [...]

دانلود