پاورپوینت جزوه حسابداری میانه ۲ علی فجرک 5,000 تومان 1,250 تومان

پاورپوینت جزوه حسابداری میانه ۲ علی فجرک

دانلود پاورپوینت جزوه حسابداری میانه ۲ علی فجرک مقدمه:پيدايش شركتهاي سهامي تا پايان قرن هيجدهم ميلاديواحدهاي انتفاعي يا به صورت موسسات انفرادي و يا به صورت شركتهاي غير سهامي يعني با مالكيت چند [...]

دانلود