نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس آمار توصيفي از سال ۸۸ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی 11,000 تومان

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱  از سال ۹۱ تا سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات متون فقه ۳ دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات متون فقه ۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات متون فقه ۳ دانشگاه پیام نور این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس متون فقه ۳ از سال ۸۷ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه همگی [...]

دانلود
نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری دانشگاه پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری از سال ۸۷ تا سال ۹۵ می باشد [...]

دانلود
نمونه سوالات فنون یادگیری زبان پیام نور رایگان

نمونه سوالات فنون یادگیری زبان پیام نور

دانلود نمونه سوالات فنون یادگیری زبان پیام نور     این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس  فنون یادگیری زبان  از سال ۹۲ تا سال ۹۷ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات [...]

دانلود