نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور

دانلود نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مباحث فناوری اطلاعات سال ۹۴ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری 13,000 تومان

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری

دانلود نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری     این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه همگی [...]

دانلود
نمونه سوالات متون فقه ۳ دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات متون فقه ۳ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات متون فقه ۳ دانشگاه پیام نور این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس متون فقه ۳ از سال ۸۷ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه همگی [...]

دانلود
نمونه سوالات بلورشناسی نوری پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات بلورشناسی نوری پیام نور

دانلود نمونه سوالات بلورشناسی نوری پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس بلورشناسی نوری از سال ۹۰ تا سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوالات اصول مدیریت آموزشی پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات اصول مدیریت آموزشی پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول مدیریت آموزشی پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس کیفرشناسی از سال ۸۸ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود