پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ) 6,000 تومان 1,500 تومان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ)

پرسشنامه    مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ) با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت  مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان [...]

دانلود
پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز 6,000 تومان 1,500 تومان

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

    دانلود پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت خوشبختی دکتر لنتز است این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه پیش فعالی و اتیسم 8,000 تومان

پرسشنامه پیش فعالی و اتیسم

دانلود پیش فعالی و اتیسم   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پیش فعالی و اتیسم است این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال , قسمت شیوه [...]

دانلود
پرسشنامه الکس تیمهای تورنتو(TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار) 6,000 تومان

پرسشنامه الکس تیمهای تورنتو(TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

دانلود  پرسشنامه الکس تیمهای تورنتو(TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی [...]

دانلود
پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان 6,000 تومان

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان  است [...]

دانلود
پرسشنامه میزان اعتماد به نفس 6,000 تومان

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه میزان اعتماد به نفس  است این پرسشنامه [...]

دانلود