پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز 11,000 تومان

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

    دانلود پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت خوشبختی دکتر لنتز است این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه پیش فعالی و اتیسم 11,000 تومان

پرسشنامه پیش فعالی و اتیسم

دانلود پیش فعالی و اتیسم   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پیش فعالی و اتیسم است این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال , قسمت شیوه [...]

دانلود
پرسشنامه الکس تیمهای تورنتو(TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار) 11,000 تومان

پرسشنامه الکس تیمهای تورنتو(TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

دانلود  پرسشنامه الکس تیمهای تورنتو(TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)   با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی [...]

دانلود
پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان 11,000 تومان

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان  است [...]

دانلود
پرسشنامه میزان اعتماد به نفس 11,000 تومان

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس     با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت پرسشنامه میزان اعتماد به نفس  است این پرسشنامه [...]

دانلود