نمونه سوالات درس روش تحقیق رایگان

نمونه سوالات درس روش تحقیق

دانلود  نمونه سوالات درس روش تحقیق اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس روش تحقیق پیام نور سال ۹۷-۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي پاسخ نامه [...]

دانلود
آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS ) رایگان

آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS )

  دانلود آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS ) اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺠ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ،  ﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه و ﭘﻴﭽﻴﺪه اي در در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ [...]

دانلود
جزوه برنامه نویسی متلب دکتر عصار زاده رایگان

جزوه برنامه نویسی متلب دکتر عصار زاده

دانلود جزوه برنامه نویسی متلب دکتر عصار زاده   متلب یک نرم‌افزار برای محاسبات عددی و یکزبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. جزوه آموزشی کار با نرم افزار متلب که در این مطلب آماده شده در وهله اول [...]

دانلود
جزوه برنامه نویسی پیشرفته جاوا 13,000 تومان

جزوه برنامه نویسی پیشرفته جاوا

دانلود جزوه برنامه نویسی پیشرفته جاوا جزوه ای که هم اکنون در اختیار شما عزیزان کاربران نانو فایل می باشد یکی از جزوات کامل و جامع برنامه نویسی جاوا می باشد که به زبان بسیار ساده برنامه نویسی جاوا [...]

دانلود
کتاب از این پس پایتون نوشته سعید خالقی و علیرضا حق نیا رایگان

کتاب از این پس پایتون نوشته سعید خالقی و علیرضا حق نیا

دانلود کتاب از این پس پایتون نوشته سعید خالقی و علیرضا حق نیا     ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠـﻢ در ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ  زبان ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ [...]

دانلود