نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور رایگان

نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس اصول طراحی کامپایلر پیام نور سال ۸۸تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
نمونه سوال مبانی احتمال دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال مبانی احتمال دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال مبانی احتمال دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مبانی احتمال پیام نور سال ۸۹تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوال فیزیک۲ دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال فیزیک۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال فیزیک۲ دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس فیزیک۲ پیام نور سال ۸۸ تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي [...]

دانلود