نمونه سوالات تجارت الکترونیکی پیام نور رایگان

نمونه سوالات تجارت الکترونیکی پیام نور

دانلود نمونه سوالات تجارت الکترونیکی پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس تجارت الکترونیکی  پیام نور سال ۹۶تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور رایگان

نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس اصول طراحی کامپایلر پیام نور سال ۸۸تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين [...]

دانلود
جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت) رایگان

جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت)

دانلود جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت) جزوه فوق مروری بر فرایند پلایش نفت و خلاصه ای از مهندسی نفت می باشد که بر گرفته از کتاب مبانی پالایش نفت تالیف دکتر گیتی ابوالحمد می باشد . جزوه فوق [...]

دانلود
نمونه سوال مبانی احتمال دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال مبانی احتمال دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال مبانی احتمال دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مبانی احتمال پیام نور سال ۸۹تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود