نمونه سوال بررسی اقتصادی دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال بررسی اقتصادی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال بررسی اقتصادی دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی پیام نور سال ۹۷-۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
جزوه تجارت بین الملل (اقتصاد) رایگان

جزوه تجارت بین الملل (اقتصاد)

دانلود جزوه تجارت بین الملل (اقتصاد) حقوق تجارت بین الملل به قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می کند. این روابط ممکن است واجد خصوصیت حقوق [...]

دانلود
کتاب مبانی کارآفرینی رایگان

کتاب مبانی کارآفرینی

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی چگونه فعالیت تجاری را آغاز کنیم ؟ از مجموعه آوا اقتصاد دانان و بازرگانان در تعریف خود از کارآفرینی با یکدیگر اختلاف نظر دارند . اما بیشتر آنها دربارهاین موضوع موافقند [...]

دانلود
کتاب اقتصاد مهندسی دکتر محمد مهدی اسکو نژاد 11,000 تومان 4,000 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی دکتر محمد مهدی اسکو نژاد

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی دکتر محمد مهدی اسکو نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است مجموعه‌ تکنیک‌هایی است که پروسه مقایسه بین گزینه‌های قابل انتخاب را بر پایه‌ی [...]

دانلود
کتاب طلایی حقوق تجارت ترانه علم پور 3,000 تومان

کتاب طلایی حقوق تجارت ترانه علم پور

دانلود کتاب طلایی حقوق تجارت ترانه علم پور   حقوق تجارت مجموعه قواعد و اصولی است که روابط حقوقی و معاملات بین تجار و امور تجارتی را تعریف و تنظیم می‌نماید. تاریخچه حقوق تجارت را می‌توان به [...]

دانلود