کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشکزاد رایگان

کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشکزاد

کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشکزاد کتاب شهر فرنگ از همه رنگ که توسط ایج پزشکزاد به رشته تحریر در آمده, مجموعهٔ چند قطعهٔ طنز سیاسی و اجتماعی کتاب طنزی‌ست. فهرست: در جزیرهٔ کیش به حجرهٔ [...]

دانلود