جزوه فیزیک 2 دکتر شریعتمداری رایگان

جزوه فیزیک 2 دکتر شریعتمداری

دانلود جزوه فیزیک 2 دکتر شریعتمداری       درس فیزیک ۲ مفاهیم بار و میدان الکتریکی بررسی می شود. سپس با معرفی پتانسیل الکتریکی و قانون کولن٬‌ اصول خازن ها و باتری ها و روابط حاکم بر [...]

دانلود