کتاب الهیات دانشنامه علایی اثر ابو علی سینا 11,000 تومان

کتاب الهیات دانشنامه علایی اثر ابو علی سینا

کتاب الهیات دانشنامه علایی اثر ابو علی سینا مسائلی که ابن سینا در الهیات شفا درباره ذات و صفات واجب الوجود و کیفیت صدور عالم از او و رابطه ی خالق با مخلوق و همچنین نحوه ی توفیق میان عقل و نقل [...]

دانلود