کتاب افسانه زندگی اثر دکتر علی افضل صمدی رایگان

کتاب افسانه زندگی اثر دکتر علی افضل صمدی

کتاب افسانه زندگی اثر دکتر علی افضل صمدی در جهان قابل رؤيت با دستگاههاى پيشرفته كنونى، حدود صد ميلياردكهكشان و درون هريك، صد تا چهارصد ميليارد ستاره تشخيص داده مىشود. هر ستاره خورشيدى است [...]

دانلود