کتاب تنگنا نوشته محمود دولت آبادی 11,000 تومان

کتاب تنگنا نوشته محمود دولت آبادی

کتاب تنگنا نوشته محمود دولت آبادی محمود دولت آبادی نمایشنامه ی تنگنا را در سال 1347 نوشت . نوشته های آقای دولت آبادی که شهر باعث و بانی بدبختی انسانهاست و حمایت ایشان از صفای روستاها و روابط [...]

دانلود