کتاب سیستم های شبیه سازی مولکولی رایگان

کتاب سیستم های شبیه سازی مولکولی

دانلود کتاب سیستم های شبیه سازی مولکولی علم و فناوری  نانو یکی ازاساسی ترین مولفه های انقلاب صنعتی در قرن ۲۱ است  که با کشف اولین نانو ساختارها مانند نانولوله‌ها و فولرین‌ها از حدود سه دهه پیش پا [...]

دانلود