کتاب سکولاریسم به زبان ساده از آستین کلاین رایگان

کتاب سکولاریسم به زبان ساده از آستین کلاین

کتاب سکولاریسم به زبان ساده از آستین کلاین واژه سکولاریسم Secularism  به معنی ممانعت از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه‌ است. این تفکر ریشه در عصر روشنگری در اروپا دارد.معنی دقیق آن بر اساس [...]

دانلود