جزوه فیزیک ۱ رایگان

جزوه فیزیک ۱

دانلود جزوه فیزیک ۱ از استاد غفاری فیزیک شاخه ای از علم که به کاربرد ریاضیات در فیزیک میپردازد . این درس مبانی ورود به موضوعات پیچیده فیزیک را هموار میکند و به دانشجو قدرت درک و تحلیل بالایی در [...]

دانلود