جزوه کارگاه اتو مکانیک رایگان

جزوه کارگاه اتو مکانیک

دانلود جزوه کارگاه اتو مکانیک این درس چز کتاب های مهندسی مکانیک است. که شامل تعمیر کار اتومبیل های سواری_ بنزینی  درجه ۲ است. این جزوه شامل فهرست .لحیم کاری، روش اندازه گیری، تبدیل اینچ [...]

دانلود