جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت تهران رایگان

جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت تهران

دانلود جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت تهران دینامیک از  معنی حرکت‌شناسی گرفته شده ‌است و شاخه ای از رشته های مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث در مورد بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطه [...]

دانلود