کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول رایگان

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

دانلود کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول ۱۹۸۴ تاریخ چاپ نخست آن ۱۳۶۱ جزو نخستین ترجمه های من است طبیعی است که خام دستی های فراوان در آن مشهود بود منتها همت نکردم دستی به سرورویش بکشم بالاخره فرصت سبزی پیش [...]

دانلود