کتاب آتش دزد نوشته تری دیری رایگان

کتاب آتش دزد نوشته تری دیری

کتاب آتش دزدنوشته  تری دیری در بخشی از کتاب می خوانیم: داستان من از این جا شروع می شود من خودم در یونان باستان نبودم اما یکی از هنرپیشگان این داستان هولناک ماجرارا برایم تعریف کرد و من هم حرفش را [...]

دانلود