کتاب فونتامارا اثر اینیاتسیو سیلونه رایگان

کتاب فونتامارا اثر اینیاتسیو سیلونه

دانلود کتاب فونتامارا اثر اینیاتسیو سیلونه فونتامارا نام کتابی از اینیاتسیو سیلونه نویسنده ایتالیایی است. این کتاب داستان ساکنان دهکده‌ای به نام فونتامارا است که زیر ستم فئودال‌های زمان خود زندگی [...]

دانلود