کتاب سرگذشت زمین اثر ژرژ گاموف رایگان

کتاب سرگذشت زمین اثر ژرژ گاموف

دانلود کتاب سرگذشت زمین اثر ژرژ گاموف اما درباره خود زمین می توان انتظار داشت که رفته رفته قشر جامد ضخیمتر پیدا کند و موقعی مقاومتش به حدی رسد که در برابر هر تکانی ایستادگی کند تشکیل لایه های [...]

دانلود