کتاب اطاق آبی اثر سهراب سپهری 11,000 تومان

کتاب اطاق آبی اثر سهراب سپهری

 دانلود کتاب اطاق آبی اثر سهراب سپهری ته باغ ما،یک سر طویله بود،روی سر طویله یک اطاق بود،آبی بود،اسمش اطاق آبی بود،سر طویله از کف زمین پایین تر بود. راهرویی که به اطاق آبی می رفت چند پله می خورد [...]

دانلود