کتاب دستهای آلوده نوشته ژان پل سارتر رایگان

کتاب دستهای آلوده نوشته ژان پل سارتر

کتاب دستهای آلوده نوشته ژان پل سارتر  اولگا: هیچ وقت دیده‌ای که من در مقابل او احساس ضعف نشان بدهم؟ من نمی‌خواهم تو بی‌هیچ قرار و مداری زنده‌اش بگذاری. گور پدرش هم کرده. من فقط می‌گویم قبل از سر [...]

دانلود