کتاب مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی رایگان

کتاب مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی

کتاب مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی در بخشی از کتاب می خوانیم: سیابان: ازاین اندیشه‌ام نیست. زیرا پیش از این بارها به آغوش مردمان رفته است. زن: نامرد! آسیابان: بی‌خبر نیستم. زن: هرکس را [...]

دانلود