کتاب شیب نوشته ست گاردین رایگان

کتاب شیب نوشته ست گاردین

کتاب شیب نوشته ست گاردین دربخشی از کتاب می خوانیم:مردم برای اینکه در کارشان موفق شوند یک راه را انتخاب می‌کنند: با آن کنار می‌آیند. آن‌ها با یک شغل بد یا یک وظیفه سنگین کنار می‌آیند. اما مشکل [...]

دانلود