کتاب تهیدستان اثر جک لندن رایگان

کتاب تهیدستان اثر جک لندن

دانلود کتاب تهیدستان اثر جک لندن جک لندن (۱۸۷۶-۱۹۱۶) نویسنده سوسیالیست آمریکایی بود. آثار او مانند آوای وحش و گرگ دریا با استقبال خوانندگان روبرو شد. او از نخستین نویسندگان آمریکا بود که از راه [...]

دانلود