کتاب زندگی گالیله اثر برتولت برشت 11,000 تومان

کتاب زندگی گالیله اثر برتولت برشت

کتاب زندگی گالیله اثر برتولت برشت و ترجمه عبدالرحیم احمدی است. در این نمایشنامه  رویارویی گالیله با کلیسای مسیحیت را شرح می دهد. او که با تحقیقات و دستیابی به ابزارهای جدید برخلاف عقاید آن زمان [...]

دانلود