کتاب جنسیت و جغرافیا اثر عباس محمدی اصل رایگان

کتاب جنسیت و جغرافیا اثر عباس محمدی اصل

دانلود کتاب جنسیت و جغرافیا اثر عباس محمدی اصل کتاب حاضر می کوشد نقش جنسیت را در مطالعه جغرافیا برجسته کند تا زمینه دریافت تعامل متغیر جنسیت با مقولاتی چون فضا مکان الگوهای مکان یابی چشم انداز [...]

دانلود
کتاب راز آفرینش اثر ژرژ گاموف رایگان

کتاب راز آفرینش اثر ژرژ گاموف

کتاب راز آفرینش اثر ژرژ گاموف کتاب راز افرینش اثر ژرژ گاموف موضوع آن به راز چگونگی پیدایش جهان باز میگردد که در این خصوص نظریه های فراوانی وجود دارد شهرت  نویسنده  کتاب راز آفرینش گاموف بیشتر نه [...]

دانلود
کتاب سفرنامه برادران اميدوار 11,000 تومان

کتاب سفرنامه برادران اميدوار

سفرنامه برادران اميدوار سفرنامه برادران امیدوار که توسط عیسی امیدوار و عبدالله امیدوار  به رشته تحریر درآمده است . این دو برادران جهانگرد و پژوهشگر اهل ایران هستند. برادران امیدوار نخستین [...]

دانلود
کتاب تغییرات اقلیمی اثر دنی چیورز رایگان

کتاب تغییرات اقلیمی اثر دنی چیورز

کتاب تغییرات اقلیمی اثر دنی چیورز بیشتر کتاب هایی که در زمینه تغییرات اقلیم وجود دارند بر جنبه علمی آن تمرکز می کنند و معمولا چنان درگیر پیچیدگی ها و فجایع می شوند که فراموش می کنند تغییرات [...]

دانلود
کتاب مسافرت به ایران اثر الکسیس سولتیک 14,000 تومان

کتاب مسافرت به ایران اثر الکسیس سولتیک

کتاب مسافرت به ایران اثر الکسیس سولتیک کتاب مسافرت به ایران که در راستای سفر های الکسیس سولتیک به ایران توسط خودش نوشته شده است.  سفرنامه نگاشته شده از سوی سولتیکف از جمله سفرنامه های نسبتا روشن [...]

دانلود