کتاب یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی

کتاب یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 433 نمایش

حجم فایل: 2.93M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 فوریه 2019

به روز رسانی در: 19 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی

ﺑﻪ  ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﻣﻲ  اﻧﺪﻳﺸﻢ؛اﻳﻦ  آﺧﺮﻳﻦ  اﺛﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ او ﭘﻴـﺸﻜﺶﻣﻴﻜـﻨﻢ؛و ﺑـﻪ ﻓﻜـﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﺑﺮاي آﺧﺮین ﺑﺎر، ﺑﻪ او اﻣﺎ ﺣﺲ می کـﻨﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺼﻲ ﻫﺴﺖ، و اﺿﻄﺮاﺑﻲ  ﻳﺎدم  ﻣﻲ  آﻳﺪ  اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻢ را در ﻧﻴﻤﻪ راه ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻲ روزگار کودکی تا نوجوانی ام ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮدم : ﺑﻪ ﺑﺮادرم رﺣﻴﻢﻗﺎﺿﻲ ﻣﻘﺪم، ﻛﻪ ﺑﺎ دوستی ام  پیش از همه کس او را عذاب داده ام …..

 

 

 

مشخصات فايل:
عنوان: کتاب یک عاشقانه آرام
نويسنده: نادر ابراهیمی
تعداد صفحات:  ۱۱۷
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید