کتاب گزیده اشعار ولادیمیر مایاکوفسکی

کتاب گزیده اشعار ولادیمیر مایاکوفسکی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 881 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 بهمن 1397

به روز رسانی در: 3 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب گزیده اشعار ولادیمیر مایاکوفسکی

اشعار کتاب عبارتند از :

و ﺗﻮ، آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ
ﺟﻮاب ﭘﺲ دادن
ﻣﺎرش ﻣﺎ
از ﺷﻌﺮ “دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻫﻨﺮ”
ﻣﺎرش ﭼﭗ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ …
وداع
ﭘﻞ ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﯾﺴﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎت درﺑﺎره ﺷﻌﺮ
رﻓﯿﻖ ﻧﺖ، ﻣﺮد و ﮐﺸﺘﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻟﻨﯿﻦ
ﺷﻌﺮي ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﻮروي
زن ﭘﺎرﯾﺴﯽ
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪاي ﺻﺪاﯾﻢ

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: کتاب گزیده اشعار ولادیمیر مایاکوفسکی
نویسنده: ولادیمیر مایاکوفسکی
ترجمه: شهاب آتشکار
تعداد صفحات: ۱۳۷
زبان: فارسی