کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی رضا طاهری

کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی رضا طاهری

دسته بندی:

قیمت: 9,000 تومان 3,000 تومان

تعداد نمایش: 985 نمایش

حجم فایل: 1.95M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 4 می 2019

به روز رسانی در: 8 آگوست 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

 

ﺟﺰﻭﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺗﺴﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷـیمـﻲ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺩﺭﺱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻜﺎﺕ ﺩﺭﺳﻲ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ می ﺩﻫﺪ و سـﭘﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،  ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ و ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴک  ﻫﺎﻱ مختلف ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﺩ.  ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻴﻖ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻓﺼﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ میﺷﻮﺩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﻳﮋه ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺒﺎﺣﺜ  ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .و…

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:   کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
نویسنده   رضا طاهری
تعداد صفحات:  ۹۵
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید