کتاب هشت داستان نویسندگان جدید ایران

کتاب هشت داستان نویسندگان جدید ایران

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 601 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 اردیبهشت 1399

به روز رسانی در: 22 اردیبهشت 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب هشت داستان نویسندگان جدید ایران

فهرست:

آق‍ا م‍ه‍دی‌ زی‍گ‍زاگ‍دوز؛ نویسند: اک‍ب‍ر س‍ردوز آم‍ی‌؛

س‍ن‍گ‌ س‍ی‍اه‌؛ نویسند: م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍ف‍دری‌؛

ح‍ف‍ره‌، نویسنده: ق‍اض‍ی‌ ب‍ی‍ح‍اوی‌؛

ج‍زی‍ره‌ آب‌؛ نویسنده: اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌؛

ع‍ک‍اس‍ی‌؛ نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌؛

آق‍ا ب‍اور ک‍ن‌ آق‍ا، نویسند: ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د اس‍ف‍ن‍دی‍ار؛

ک‍ره‌ در ج‍ی‍ب‌، نویسند: ص‍م‍د طاه‍ری‌؛

پ‍در و پ‍س‍ر؛ نویسنده: ن‍اص‍ر زراع‍ت‍ی‌؛

هر هشت داستان این مجموعه از کارهای نیکو و خوب دو دهه ی پس از انقلاب، و از بهترین داستانهای کوتاه ادبیات معاصر ایران هستند.

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:           کتاب هشت داستان نویسندگان جدید ایران
نویسنده:
تعداد صفحات:    ۵۸
زبان: فارسی