کتاب نکات طلایی در عکاسی دیجیتال وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد

کتاب نکات طلایی در عکاسی دیجیتال وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 491 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 بهمن 1397

به روز رسانی در: 3 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب نکات طلایی در عکاسی دیجیتال وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد

اﺻﻮﻻ  ﺗﻔﺎوت بـیـﻦ ﯾﮏ ﻋﮑاسی ﺧﻮب وبد در ﯾﮏ ﻋﮑس در یک ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮار به ﯾﮏ  ﺗﻨﻈﯿم ﺳﺎد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺑﻨﺪی  درﺳت  ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓر ای ھﻢ ﺷﺎﯾد ﮔﺎهی اوقـﺎت در انتخـﺎب ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﮐﺎدرﺑﻨﺪی درﺳت ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﺸﺎن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺸﻮﻧد و ﺑه ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦآزﻣﻮن و ﺧﻄا ﯾکی از ا اﺟﺰ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ھﻨﺮﻋﮑﺎسی است.

مشخصات فایل:
عنوان: نکات طلایی در عکاسی دیجیتال
نویسنده: وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد
تعداد صفحات: ۲۱
زبان: فارسی