کتاب نافه نوشته فریدون توللی

کتاب نافه نوشته فریدون توللی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 70 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 دی 1399

به روز رسانی در: 15 دی 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب نافه نوشته فریدون توللی
دربخشی از کتاب می خوانیم:
یاوه سرایان: ایدسته از سر بیمایگی و عجز در پرداخت شعر کهن تهمت شاعری برخود نبسته اند بااینحال گزافه های ایشان شعرنویست بل ژاژ و یاوه ای است که در سایر ممالک جهان نیز برساده لوحان عرضه میشود و هرچند گاه نام هذیان گوئی را برسر زبانها می افکندبدبختی اینجاست که ضربات وارده از ناحیه این گروه برپیکر شعرنو نیز چندان اندک بی اثر نبوده است.چه هنوز جانب گیران متعصب شیوه کهن از سر مفلطه و قریب.
مشخصات فایل:
عنوان:نافه
نویسنده:فریدون توللی
تعدادصفحات:۲۶۵
زبان:فارسی