کتاب مرداب روح اثر جیمز هولیس

کتاب مرداب روح اثر جیمز هولیس

دسته بندی:

قیمت: 10,000 تومان

تعداد نمایش: 1406 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 بهمن 1397

به روز رسانی در: 9 آبان 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب مرداب روح اثر جیمز هولیس

عقيدة پاسكال ما چيزي نيستيم مگر نيهاي شكننده و نازك
كه دنياي بياعتنا ميتواند به سادگي ما را بشكند و با وجود اين ما نـيهاي
متفكري هستيم كه ميتوانيم با جهان هستي مـتحد شـويم و مـعجزه كـنيم/
ِ فاوست گوته از دو روحي سخن ميگويد كه در سينهاش دستوپـنجه نـرم
ميكنند; يكي به اين كرة گردون چسبيده استو ديگري طالب آسمانهاست/
نيچه به ما يادآور ميشود روزي ميرسد كه پي ميبريم همانند اسطورهها,
مــــقتدر نـــيستيم و آن روز بــا درك ايــن نكــته مــاتم مــيگيريم/ ويــليام
هزليت ميگويد.

مشخصات فایل:
عنوان:کتاب مرداب روح
مولف:  جیمز هولیس
تعداد صفحات: ۶۳
زبان: فارسی