کتاب مدیتیشن دوقلب استاد آرام نوشته جمشید هاشمی

کتاب مدیتیشن دوقلب استاد آرام نوشته جمشید هاشمی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 510 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 دی 1398

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب مدیتیشن دوقلب استاد آرام نوشته جمشید هاشمی

خودشناسى و خداشناسى از جمله علومى هستند كه انسان هميشه در پـى آن هـا  بوده است. خودشناسى و خداشناسى اساس و هدف خلقـت مـي باشـند. مـا بـه جهان آمدهايم تا خودمان و خداى خود را بشناسيم. خداوند انسـان را آفريـد تـا انسان او را بشناسد.

بهترين راه خداشناسى، تفكر، تعمق و مراقبه اسـت. م ديتيشـن يـا مراقبـه، رو تعمق كردن و شناخت خلقت و خالق هستى است. ما با مديتيشن خود و خداى خود را ميشناسيم.

مديتيشن يا مراقبه يك سفر است، يـك نـوع كنجكـاوى روحـى اسـت، سـفرى پر ماجرا به اعماق وجودمان. مديتيشن عمل نيست، بـى عملـى اسـت. مديتيشـن بودن است. مديتيشن فرار كردن از زندگى نيسـت. مديتيشـن رو  جديـدى از زندگى كردن را به شما ميآموزد. در مديتيشن شما احساس ميكنيد كه خودتـان  سكاندار هستيد

مشخصات فایل:
عنوان:            مدیتیشن دوقلب استاد آرام
نویسنده:       جمشید هاشمی
تعداد صفحات:   ۱۴۵
زبان: فارسی