کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک از جان هال

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک از جان هال

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 978 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 خرداد 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک از جان هال

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهههای اخیر و توســعه اقتصادی موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده اســت. علاوه بر گســترش معاملات سنتی داراییهـای فیزیکـی و مالـی، مبـادلات ابـزار مشتقـه شامـل قراردادهـای آتـی،(Futuresقراردادهــای اختیار معاملــه ) ،Optionsو قراردادهای معاوضهای Swapsشــتاب روزافزونی یافته است. به نحوی که ارزش جاری قراردادهای مشــتقه منتشر شده در بازار که دارای موقعیت باز میباشند، در طی سال ۲۰۰۴ در حدود  ۵۰تریلیون دلار برآورد شده است….

مشخصات فايل:
عنوان:کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نویسنده:جان هال
تعداد صفحات: ۷۵۴
زبان: فارسي