کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی

کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 865 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 بهمن 1397

به روز رسانی در: 5 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی

ﺷﺐ ِﭼّﻠﻪ ﺑﻮد .ِﺗﻪ  دریا ﻣﺎهی ﭘﻴﺮ دوازدﻩ هزار ﺗﺎ از ﺑّﭽﻪ هﺎ و َﻧﻮﻩ هایش را دوِر ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺼﻪ  ﻣﯽ ﮔﻔﺖ یکی ﺑﻮد یکی ﻧﺒﻮد . یک ماهی ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش در ﺟﻮیـﺒﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد . ایـﻦ ﺟﻮیـﺒﺎر از دیـﻮارهـﺎی ﺳﻨﮕِﯽ  ﮐﻮﻩ، ﺑﻴﺮون ﻣﯽ زد و….

مشخصات فایل:
عنوان: ماهی سیاه کوچولو
نویسنده: صمد بهرنگی
تعداد صفحات: ۲۰
زبان: فارسی