کتاب لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف

کتاب لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 995 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف

عشق در نگاه اول بود و در نگاه آخر و در هر نگاهی در این میان…

ولادیمیر ناباکوف نویسنده و مترجم آمریکای_ روسی است که علاوه بر شعر و جستار، داستان کوتاه،  هفده رمان نیز نوشته است . او اولین رمانهایش را به زبان روسی نوشته و سپس آنها را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. گذشته از ترجمه ی کتابهای خود از روســی به انگلیســی یا به عکس، آثار دیگری نیز از این زبانها ترجمه کرده اســـت. ناباکوف در کنار نوشـــتن، به گردآوری و مطالعه ی پروانه ها و طراحی بازی شطرنج هم سرگرم بوده و آثاری دربارهی آنها نوشته است.  اکرم پدرامنیا، نویســنده، مترجم، پهوهشــگر و پزشــن ایرانی منیم کانادا، تا کنون ســه رمان نوشــته و نندین اثر ادبی و اجتماعی ترجمه کرده اســت. از میان آثار او نفیر کویر رمانیســت که در زندگی افغانســتانیها و افغانســتانی زاده های ساکن ایران تفحص میکند و رنج بیپایان آنها را با جزئیات و به قلمی شاعرانه شــرم میدهد. از این نویســنده و مترجم علاوه بر ترجمهی  و یتا ترجمهی رمان   یف است شب نوشتهی اسکات فیتزجرالد و نند اثر دیگر نیز در دسترس خوانندههای اارسیزبان قرار گراته است.

مشخصات فایل:
عنوان: لولیتا
نویسنده: ولادیمیر ناباکوف
ترجمه: اکرم پدرامنیا
تعداد صفحات: ۴۰۵
زبان: فارسی