کتاب قدرت نوشته راندا برن

کتاب قدرت نوشته راندا برن

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 411 نمایش

حجم فایل: 8.29M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 6 دسامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب قدرت نوشته راندا برن

ﻣﻘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ .ﻣﻘﺮﺭ است ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ،  ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻴﺪ،  ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ .ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺭﺅﻳﺎﻫﺎﻯ ﺗﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﻴﻞ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺠﺎﺭﺗﻰ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺎﺭﺗﻰ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻗﺎﻳﻘﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ، ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ، ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ، ﺗﺎﺟﺮ، ﻣﺨﺘﺮﻉ، ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺸﻮﻳﺪ، ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻴﺪ. و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:   قدرت نوشته
نویسنده:  راندا برن
ترجمه:  مهدی قراچه داغی
تعداد صفحات:  ۲۵۵
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید