کتاب عشق و گردش به چپ اثر كارل ماركس

کتاب عشق و گردش به چپ اثر كارل ماركس

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 542 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 فروردین 1398

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب عشق و گردش به چپ اثر كارل ماركس

رمانتیسیسم آلمانی بی شک در جهان ادبیات با نمونه هایی کماال یافته چون هاینه و هولدرلین شناخته می شود. با این هماه شااید اگار بخواهیم تاثیر این مشرب فكری را در جاایی بیارون اا ادبیاات دن اال کنیم به نام هایی همچون مارکس، انگلس، فوئرباخ یا کمای آن ساوتر در دنیای فرانسوی ابان سورن کی یر که گارد بر بخوریم

عنوان:کتاب عشق و گردش به چپ
نویسنده:  كارل ماركس
تعداد صفحات: ۴۸
زبان: فارسی