کتاب حل مسائل استاتیک مریام و کرایگ

کتاب حل مسائل استاتیک مریام و کرایگ

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 997 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 فروردین 1398

به روز رسانی در: 23 مهر 1402

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب حل مسائل استاتیک مریام و کرایگ

استاتیک مریام به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازدبا استفاده از قانون دوم نیوتون به این نتیجه می‌رسیم که در یک سیستم نیرویی (یک جسم یا مجموعه ای از اجزای یک سازه که می تواند ساختمانی یا مکانیکی وماشینی یا توربین های الکتریکال باشد)زمانی می توان آنرا در حال تعادل و ایستایی، دانست که جمع جبری گشتاورها یا لنگرها وکلیه نیرو های وارده بر مراکزثقل : جرم-سختی-اینرسی صفر شوند (اصل جمع یا اجماع نیروها در استاتیک مهندسی سازه). در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سیستم استاتیکی سازه وارد می‌شود، نیرویی (عکس العمل یا “واکنش”) به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌که نیروی خالص وارد بر سیستم سازه برابر با صفر باشد، به عنوان شرط نخست” واین که لنگریا گشتاور خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، شرط دوم تعادل به شمار می روند.

فهرست مطالب :

مقدمه ای بر ایستایی
دستگاه های نیرو
تعادل
سازه ها
نیروهای گسترده
اصطکاک
کار مجازی
گشتاور اینرسی سطح

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:   کتاب حل مسائل استاتیک
نویسنده:   مریام و کرایگ
تعداد صفحات:   ۴۷۹
زبان:  فارسی